årsplan 23-24

årsplan 2023-24

 

årsplan 23.24 Valle

Alle avdelinger utarbeider også periodeplaner, som forteller mer konkret om grunnlag for planer og arbeidsmåter.