Barnehagen vår

Valle Hovin Idrettsbarnehage åpnet dørene til sine nye lokaler i Intility Arena, 8. januar 2018. Vi ligger sentralt til i et spennende område, og har både fine grøntareal, parker og mange ulike kulturelle muligheter tilgjengelig i hverdagen.

Barnehagen består av tre temarom, kreative fellesareal og et stort uteområde – som alt innbyr til fysisk aktivitet og lek for alle aldre. Det er i tillegg seks avdelingsrom, fordelt på 108 barn fra 0-6 år. Vårt fokus på turer og uteliv bidrar til at barna får utforske hva Oslo har å tilby. Felles opplevelser gir barnegruppen rom for nysgjerrighet, undring, gode samtaler og refleksjon seg imellom.
Med 32 engasjerte og dedikerte medarbeidere på laget, jobber vi for å skape en sunn og trygg start på livet for alle barna. Vårt felles mål er å gi barna gode verktøy de behøver for å kunne utvikle seg til harmoniske, selvstendige og trygge medmennesker.

Det fysiske rommet er tilrettelagt for god og aktiv lek – som også bidrar til mestringsopplevelser, nysgjerrighet og godt samspill mellom barna i barnehagen.
Valle Hovin Idrettsbarnehage skal være en arena hvor barna har en tilhørighet, hvor gode relasjoner dannes og der latter, lek og glede preger hverdagen for store og små.
Barndommens gode minner skapes i fellesskapet vårt - hvor hvert enkelt barn skal føle seg trygt, verdifullt og anerkjent.