Priser

Barnehageplass (100%):
3000- pr. mnd fra 01.01.2023
Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer to og gratis plass for barn nummer tre

Matpenger:
700,- for 100% plass. Barnehagen har fullkost (frokost, lunsj, varmmåltid og frukt) hver dag.