Nysgjerrig på barnehagen vår?

Å ta valg som vil påvirke barna våre sin hverdag, er både spennende og kanskje skremmende for noen. Hva har vi å tilby deres barn? Hvordan vil vi arbeide for å skape en trygg og god barnehagehverdag ?

TRYGGHET, FELLESSKAP og MESTRING er noe av det første dere ser når dere kommer inn døra til Valle Hovin Idrettsbarnehage. Med stor skrift på veggen står noen av de verdiene barnehagen følger - og arbeider for å være i tråd med hver dag. 

Lille Johan skal snart tre inn i barnehagelivet, sammen med foreldrene sine. Familien blir innviet i en ny verden; en verden fylt av nye relasjoner, nye opplevelser, nye inntrykk og ikke minst nye minner for livet. Han har en tom sekk på ryggen, som snart skal fylles med alt det nødvendigste.

Til nå har Johans trygge havn vært hjemmet, og det er på tide å utvide dette til noe større. Men likevel trygt og godt. Stabile ansatte som står klare med åpne armer når Johan stabber inn døra. Ansatte som ser og lytter til Johan fra første stund. Språk er ingen hindring - vi har ansvar å se hele barnet og deres egne uttrykksformer gjennom hele dagen. For at Johan også skal føle seg trygg blant de andre barna, er det viktig at barnehagen legger til rette for dette. Mindre grupper gjennom dagen styrker utvikling av gode samhandlingsferdigheter, og skaper en tettere voksenkontakt. De ansatte skal være veiledere og støtte Johan i hans første møte med mulig gode venner for livet.

Gjennom tett og godt samarbeid med foreldrene lærer vi å kjenne Johans første år før barnehagen; Hva han liker å leke med, hva han liker å spise, hvordan man kan lese kroppsspråket hans og mye mye mer. Sammen med det å faktisk lære han å kjenne selv, danner dette et godt utgangspunkt for hvordan vi kan skape en unik barndom for han i barnehagen. For oss er det viktig at barna våre har den tryggheten i bunnen, som er grobunn for videre sunn utvikling og læring. Barn er ulike - noen bruker lengre tid på å føle tryggheten, dette gir vi de tid til. Her ser vi at et godt foreldresamarbeid er essensielt, og vi ønsker at også foreldrene skal føle seg trygge og velkomne. Åpen dialog og fokus på barnets beste er svært viktig hos oss.

Johan har gjennom en tilvenningsfase begynt å kjenne seg trygg på de nye omgivelsene. Trygghetssirkelen er noe vi arbeider etter, og litt etter litt ser vi hvordan Johan utforsker sitt nye miljø selv. Bare fantasien setter grenser, og våre engasjerte ansatte skal fremme gode lekemiljø hver dag. Både ute og inne er det full aktivitet, med spennende planer og mål. Barnas interesser og ønsker er noe vi alltid skal ta med i våre planer, og vi jobber med periodeplaner utover årsplanen vår. Vi har særlig fokus på psykisk helse, noe som gjenspeiles i våre styringsdokument. Vårt idrettsfokus vises blant annet gjennom hvordan vi bruker fysisk aktivitet som et verktøy til å fremme de verdiene vi har - samt de 7 psykiske helserettighetene vi arbeider etter. Dette skal også synes i Johans liv, og utvikles til en god selvfølelse han skal ha med seg videre : 

det at Johan opplever MESTRING når han klatrer opp et "hinder" han lenge har villet- med vill applaus fra de rundt han

hvordan Johan kjenner på FELLESSKAPSfølelsen når han titter rundt seg og ser hans nye venner rundt i rommet 

at Johan lærer å kjenne sine egne grenser - SELVRESPEKT og IDENTITET blir skapt 

TILHØRIGHETEN Johan opplever ved å ha felles opplevelser med venner, og snakke om det etterpå

at Johan føler TRYGGHETEN gjennom hele dagen, at han tør å være seg selv 

 at Johan får oppleve at det spiller noen rolle hva han gjør, at hans DELTAKELSE og INNVOLVERING betyr noe for andre

at Johan kjenner på følelsen av at noen trenger han. MENING I LIVET kan være at Johan ser hvor glade de rundt han blir av å møte han, at han utgjør en forskjell

Dette er noe barnehagen skal gi alle barna. Dette tror vi bygger en god psykisk helse - og en god selvfølelse.

For å klare dette ,må det være årvåkne, engasjerte og faglig dyktige ansatte på plass. Det har vi, og vi ønsker alltid å utvikle oss til det bedre. Gjennom spennende dager med turer, musikk, forming, yoga, sport og ikke minst alltid LEK, vil vi være med å bidra til at akkurat ditt barn får en uforglemmelig barndom. En barndom fylt med viktig baggasje i sekken  - som Johan om noen år tar med seg videre på ferden i den store store verden.