Verdensdagen for psykisk helse - gi tid

Årets tema er GI TID, og vi ønsker å sette fokus på nettopp dette denne dagen. Vi har årlig et foreldre/familiearrangement, og vi gleder oss til i ettermiddag. Da vil det være fokus på å bruke tid sammen, med ulike aktiviteter, quiz og moro for store og små.

Alle ULNA-barnehager har fokus på psykisk helse, og vi markerer selvfølgelig denne dagen.

I år er tema GI TID, oppfordringen er å bruke tid på det som fremmer en god psykisk helse.  

Gjennom samtaler har mange av barna fått fortalt hva de liker å bruke tid på, hva som er viktig for dem, samt hva de liker å gjøre sammen med familien sin. For oss som barnehage, er det også viktig å ha fokus på tid - og hva den brukes til og hvordan. 

Det er mange planer og rutiner som skal følges; det er nettopp da det er viktig å fange opp de små øyeblikkene i hverdagen. Når et barn stopper i grøftekanten for å lukte på blomstene - når et annet plutselig legger seg på magen for å titte på en maur som kravler forbi. Vi stopper, tar oss tid og opplever sammen med barnet. Å se, anerkjenne og være med på barnets interesser og øyeblikk er også en del av barns medvirkning. Å medvirke til egen hverdag - utifra sitt eget ståsted er noe vi skal legge tilrette for hver dag. Å dele tiden med barnet som ser og opplever der og da; vi voksne må skape dette rommet og tiden for hverandre. Ved matbordet, under påkledning, i lek, ute og på tur. Hele tiden, hele dagen. Hver dag. 

Når lille Emilie nesten hvisker, hva hun har gjort i helgen. Da må vi være tilstede, ha fokus og få med oss dette. Hun gir oss innblikk i hennes helg og ønsker å fortelle. Tiden er dyrbar; her er det fullt av muligheter for å skape gode relasjoner, trygghet, fremme Emilies selvølelse samt få ta del i hva hun tenker på og ønsker å formidle. Det samme er det når Aksel gråter sine største tårer etter en lang ettermiddag i barnehagen. Vi må gi han tid. Tid til å føle, kjenne etter hvordan han har det. Og fortelle. Fortelle oss, trygge voksne, hvorfor han er lei seg. Og vi må bruke tiden på å se hva han behøverog trenger. Nærhet, trøst og et fang å sitte på - kanskje noe helt annet. 

Å vise barna at vi er tilstedeværende voksne, ikke bare fysisk, er med å skape trygghet og viser at vi er der for hverandre.  At vi er oppmerksomme voksne, viser at vi ønsker de vel og tar del i deres opplevelsesverden. Alle ønsker å bli sett, føle anerkjennelse og godtatt for den de er. Det er opp til oss voksne å bruke tiden på å fremme dette, og bruke tiden godt. 

Ta vare på hverandre, og bruk tiden godt på det som er godt for deg og andre .

 

https://youtu.be/N7DIk1a-jWo