Hva bringer den første tiden i barnehagen?

August er en måned hvor mange barn møter barnehagelivet for første gang. Spente barn, og foreldre, møter opp til første dag, mulig også et første møte med den store verdenen utenfor hjemmet.

Den første tiden i barnehagen bærer preg av at nye bånd dannes, og at det spirer frem gryende vennskap. Vi i Valle Hovin Idrettsbarnehage ønsker å skape et trygt miljø, hvor barna føler seg ivaretatt og sett hver dag. Gjennom en tilvenningsperiode tilpasset hvert enkelt barn, er målet at det allerede nå skal føles bra å være i barnehagen, samt at foreldre skal kunne puste ut og føle en glede over at barna har det godt i barnehagen.